Domů » Výchozí investiční strategie – koho se dotýká přesun úspor ve II. pilíři?

Výchozí investiční strategie – koho se dotýká přesun úspor ve II. pilíři?

by ona
0 comment

Spoření ve druhém důchodovém pilíři by mělo lépe zhodnocovat úspory. Přispěje k tomu i květnové zavedení výchozí investiční strategie, které ovlivní než 700 tisíc střadatelů.
Výchozí investiční strategie (PIS) je ve srovnání s investováním pouze do garantovaných dluhopisových fondů výrazně výnosnější a vystavuje střadatele nižšímu riziku neadekvátního důchodu. Naspořenou částku střadatelů ve II. pilíři podle odhadu resortu práce zvýší po 40 letech přibližně o 50 %.

II. pilíř je nově modernější a výnosnější
Druhý pilíř prošel v roce 2023 zásadní reformou. Spořitelům přinesla změny ve II. pilíři ve formě nižších poplatků, individuálních garancí i jednoduššího přechodu do jiné DSS. Tyto změny vstoupily v platnost 1. ledna.

V květnu se k novinkám přidal také automatický vstup do II. pilíře pro pro ty, kteří vstupují na trh práce od 1. 5. 2023. Novelizace zvýšila věkovou hranici pro vstup do druhého pilíře, vstup je možný do věku 40 let.

Zavedena byla také výchozí investiční strategie. Hlavním cílem této strategie je umožnit spořiteli dosáhnout co nejvyššího výnosu se zajištěním ochrany úspor před výraznými tržními výkyvy v době před jeho odchodem do důchodu.

Druhý pilíř spořitelům umožňuje diverzifikaci příjmů v budoucnosti, zhodnocování úspor a jejich dědění. Počet střadatelů ve druhém pilíři ke konci května 2023 byl 1 778 703, objem spravovaného majetku přesáhl 12,7 miliardy eur.

Úspory porostou díky výchozí investiční strategii
Výchozí investiční strategie je zákonem předdefinované rozložení úspor spořitele podle věku za předpokladu, že spořitel si sám a dobrovolně neurčil jiné rozložení úspor. Zlomovým bodem je v tomto případě věk 50 let.

Do věku 50 let zůstávají veškeré úspory v indexovém fondu, tedy v akciových investicích. Sporitelé tak v první polovině kariéry investují výhradně do globálních akciových indexů, které jsou sice rizikovější, ale výnosnější.

Po dosažení věku 50 let se poměrné zastoupení indexového fondu v jeho majetku snižuje o 4 % ročně. Správce každoročně přesune majetek z indexového fondu do dluhopisového tak, aby rozložení hodnoty majetku odpovídalo předepsanému rozložení majetku podle PIS.

Zavedení PIS je dobrou zprávou zejména pro pasivní střadatele, kteří zůstali po hromadném přesunu v roce 2013 výlučně v dluhopisovém fondu. Jejich majetek se bude od 1. 7. 2023 postupně přesouvat z dluhopisových do indexových fondů v souladu s plánem PIS.

Úspory se tak budou lépe zhodnocovat i bez toho, aby se střadatelé museli aktivně starat o rozložení svého majetku v jednotlivých penzijních fondech.

Zavedení PIS se nedotýká všech střadatelů stejně
Sporitelé byli ze zákona rozděleni do 3 skupin, v závislosti na věku a aktivity spořitele. PIS se aplikuje pro každou skupinu odlišně.

vstoupil do II. pilíře, nebo
učinil alespoň jedno aktivní investiční rozhodnutí (změnil rozložení úspor, změnil poměr spoření pro nové příspěvky, přešel z jedné DSS do druhé)
Aktivní střadatelé nebyli automaticky zařazeni do PIS, mohou však požádat o rozložení úspor v souladu s touto strategií. Do konce května tak učinilo 4 241 aktivních střadatelů.

Pasivní střadatelé mladší 54 let
Pasivní střadatel mladší 54 let je ten, kterému byli v roce 2013:

úspory přesunuté do dluhopisového fondu,
a od tohoto momentu neudělal ani jeden aktivní investiční úkon.
Úspory těchto střadatelů i nové povinné příspěvky budou automaticky přesunuty a rozloženy podle PIS. Nesouhlasí-li s tímto přesunem spořitel, musí to oznámit své důchodové správcovské společnosti.

Ke konci května 2023 bylo ve druhém pilíři přes 553 000 mladších pasivních střadatelů a jejich majetek představuje objem přibližně 3,7 miliardy eur. Do konce května se z PIS vyvázalo 4 863 mladších pasivních střadatelů.

Pasivní střadatelé starší 54 let
Pasivní střadatel starší 54 let má PIS automaticky aplikovanou pouze na nové příspěvky. DSS nebude přesouvat stávající úspory, ale nasměruje nové příspěvky do indexového fondu do té doby, než se z nových příspěvků dosáhne rozložení úspor předpokládané podle PIS pro daný věk.

Pasivních starších střadatelů je těsně nad 153 000, do indexových fondů směřují jejich nové příspěvky od července 2023. Do konce května se z PIS vyvázalo 1 725 starších pasivních střadatelů.

Jak vypadá přesun majetku střadatelů
Přesun majetku se dotýká více než 706 000 pasivních střadatelů a objem majetku představuje více než 3,7 miliardy eur. Majetek těchto střadatelů se přesouvá v souladu s plánem harmonizace majetku s PIS. Ten zveřejnila každá důchodová správcovská společnost zvlášť.

Proces je dlouhodobý. Úspory střadatelů se budou přesouvat v období od července 2023 až do prosince 2025 (30 měsíců). Pokud by přesun DSS-ka v této době nestihla, může požádat o prodloužení do konce roku 2027.

Spořitelem ve výchozí investiční strategii se automaticky stává i každý nový spořitel, který do druhého pilíře vstoupí. Také aktivní střadatelé, kteří do výchozí strategie nebyli zařazeni automaticky, mohou svou DSS požádat o rozložení úspor v souladu s PIS.

Spoření v souladu s PIS není povinné. Každý střadatel má možnost vyvázat se z výchozí investiční strategie a znovu do ní vstoupit podle svého uvážení. Platí, že o rozložení svých důchodových úspor mohou střadatelé rozhodovat aktivně přesuny mezi fondy.

Změna výplatní fáze
Od 1. ledna 2025 dojde k úpravě výplatní fáze druhého pilíře, přičemž možnost jednorázového výběru příspěvků zůstane zachována.

Spořitel si po splnění podmínek referenční částky pro důchod bude moci vybrat polovinu svých úspor ve druhém pilíři zrychleným způsobem. Druhá polovina bude určena na anuitu, kterou si zakoupí po deseti letech.

Definitivně se ruší možnost zdanění jednorázového výběru. DSS však nebude poskytovat individuální garance tomu, kdo si vybere úspory jednorázově a neuzavře dohodu o vyplácení důchodu programovým výběrem nebo smlouvu o pojištění důchodu.

You may also like

Leave a Comment

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign